Teenusetingimused

1. Üldtingimuste eesmärk

1.1 Üldtingimused kohalduvad liikmekontoga teenuse kasutajatele (edaspidi „liige“), veebikeskkonna külastajatele ning veebikeskkonda ja teenust muud moodi kasutavatele isikutele.

1.2 Teenuse kasutama asumisega jõustuvad Üldtingimused teenusepakkuja ja liikme vahel ning liige kinnitab sellega, et ta on üldtingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub neid täitma ja järgima. Üldtingimustega mitte nõustudes ei ole teenuse kasutamine võimalik.

1.3 Teenusepakkuja jätab endale õiguse veebikeskkonna ja/või teenuse arengust tulenevalt teenust ja üldtingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Teenusepakkuja teavitab liiget muudatustest ja täiendustest veebikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamist veebikeskkonnas ning liige nõustub nendega, jätkates teenuse kasutamist. Juhul kui muudatused pole liikme jaoks aktsepteeritavad, on võimalik teenuse kasutamine lõpetada vastavalt lõpetamise tingimustele.

2. Mõisted
 • 2.1 Teenusepakkuja käesolevate tingimuste tähenduses on OÜ Fitbarzone registrikoodiga 14960169. Kontaktid: e-mail: info@fitbarzone.com; kontakttelefon +372 5288496.
 • 2.2 Liige on käesolevate tingimuste tähenduses isik, kes on oma andmed registreerinud www.fitbarzone.com keskkonnas ning saanud enda kasutada parooliga kaitstud liikmekonto.
 • 2.3 Veebikeskkond on teenusepakkuja hallatav online keskkond www.fitbarzone.com
 • 2.4 Liikmekonto on aktiivse liikme personaalne online keskkond, milles kajastatakse tema personaalset informatsiooni ja veebikeskkonna võimalusi
 • 2.5 Informatsioon käesolevate tingimuste tähenduses on www.fitbarzone.com veebikeskkonnas kättesaadavad videotreeningud, retseptisoovitused, toitumisalased artiklid ning teenusepakkuja poolt avaldatud artiklid ja muud teosed, millele tekib Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse § 4 tähenduses autoriõigus.
 • 2.6 Liikmetasu on igakuiselt makstav tasu vastavalt Fitbarzone kehtivale Hinnakirjale
 • 2.7 Üldtingimused on kokkulepitud tingimused, mis kehtivad kõikidele aktiivsetele liikmetele ning veebikeskkonna külastajatele
3. Teenuse iseloomustus
 • 3.1 Veebilehel www.fitbarzone.com pakuvad videotreeninguid ja aktiivset eluviisi toetavaid tooteid ja teenuseid Fitbarzone OÜ poolt aksepteeritud treenerid ja koostööpartnerid.
 • 3.2 FitBarZone liikmed saavad igal kuul uue tasuta videotreeningu ning retseptisoovituse ja võimaluse osta lisaks videotreeninguid erinevatelt treeneritelt vastavalt kehtivale hinnakirjale
 • 3.3 FitBarZone teenused on kättesaadavad vaid registreerudes www.fitbarzone.com veebikeskkonnas liikmeks
 • 3.4 Teenus ja veebikeskkond võivad sisaldada veebilinke kolmandate isikute veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu, sh sisu tarbimisest liikmel tekkinud kahju eest teenusepakkuja ei vastuta.
4. Liikmeks registreerimine
 • 4.1 Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud toote või teenuse ostmiseks läbib liige veebikeskkonnas järgmised tehnilised etapid:
  • 4.1.1 Täidab liitumisankeedi ja sisestab nõutud andmed
  • 4.1.2 Liige vastutab enda loodud profiilil kajastuvate andmete õigsuse eest
  • 4.1.3 Tutvub üldtingimuste ja privaatsusnõuetega
  • 4.1.4 Järgib maksesüsteemis esitatud samme maksetehingu sooritamiseks
  • 4.1.5 Järgib pärast maksetehingu sooritamist vastavaid juhiseid ning naaseb tagasi veebikeskkonda, kust saab teenusepakkujalt juhised, kuidas teenust kasutada.
  • 4.1.6 FitBarZone teenuseid saab kasutama hakata koheselt peale makse sooritamist.
5. Makseviiside loetelu

5.1 Teenuste eest tasumine toimub Stripe keskkonna vahendusel krediitkaardi maksena.

5. Teenuse ostmine ja kasutamine

 • 6.1 Teenusepakkuja pakub internetipõhiseid videotreeninguid ja toitumissoovitusi ning muid aktiivset eluviise toetavaid tegevusi, mis on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale liitumise lõpetamist lõpeb liikme ligipääs liikmekontole.
 • 6.2 Teenuseid on võimalik soetada krediitkaardi püsimakselepingu kaudu. Teenuste hinnad on eurodes ja nähtaval veebilehel www.fitbarzone.com
 • 6.3 Teenusepakkujal on õigus viia läbi kampaaniaid, milliste tingimusi ei loeta juba aktiivsete liikmete tingimuste muutmiseks ega kohaldata juba sõlmitud aktiivsetele liikmetele.
 • 6.4 Liikmelisus on tähtajatu
 • 6.5 Liikmelisust on võimalik lõpetada igal ajahetkel Fitbarzone liikmekonto keskkonnas
 • 6.6 Liikmelisus lõpeb samal kuupäeval kui liikmelisus aktiveeriti. Näide: Kui registreerisite ennast liikmeks 12.01, siis loetakse ka liikmelisue lõpukuupäevaks mistahes kuu 12nes kuupäev.
 • 6.7 Liige teeb treeningu- ja toitumisalased otsused ise, lähtudes oma tervislikust seisundist. Liige treenib Fitbarzone OÜ-st ostetud videotreeningute järgi oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame konsulteerida perearstiga.
 • 6.8 Liikmel on õigus teenusest loobuda vastavalt Võlaõigusseaduse § -le 56, taganedes müügilepingust 14 päeva jooksul makse sooritamisest (püsimakse puhul kehtib 14 päevane lepingust taganemiseperiood esimese makse puhul). Lepingust taganemiseks tuleb esitada taganemisavaldus aadressile info@fitbarzone.com. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse liikmele 14 päeva jooksul taganemisavalduse kätte saamisest.
 • 6.9 Teenusepakkujalt saadud treeningvideode- ja toitumisjuhiste edasi müümine kolmandatele isikutele ei ole lubatud.

5. Intellektuaalomand

 • 7.1 Kõik intellektuaalse omandi õigused teenusele ja veebikeskkonnale (ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid jms), välja arvatud teenuse vahendusel liikme loodud või avaldatud sisu, kuuluvad teenusepakkujale.
 • 7.2 Teenuse ja veebikeskkonna suhtes kehtivate intellektuaalse omandi õiguste kasutamine ilma teenusepakkuja kirjaliku loata on keelatud.